Viðmið og hjálpargögn fyrir umhverfiskerfið

Hér er hægt að nálgast umhverfisviðmið og önnur hjálpar- og fylgigögn sem tengjast umhverfiskerfinu.

Mikilvægt er að lesa niður alla síðuna áður en umhverfisviðmiðin eru fyllt út.

Umhverfisviðmið 

Sérstaklega er bent á tvö viðmið sem bættust við í síðustu endurskoðun og fjalla um kolefnisspor. Það er samfélagsleg skylda okkar sem störfum í ferðaþjónustu að sýna ábyrgð og finna leiðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda eins og frekast er kostur.  Fyrsta skrefið er að byrja að mæla kolefnissporið sem hlýst af starfseminni og í kjölfarið að setja raunhæf markmið hvernig draga megi úr og bæta fyrir losun, með nýrri og breyttri hugsun og markvissum aðgerðum.

Gátlistinn Á leið til sjálfbærrar ferðaþjónustu er nauðsynlegt fylgigagn fyrir vottun Vakans. Gátlistann þarf að fylla vandlega út og skila inn. Mikilvægt er að lesa og fara eftir leiðbeiningum í formála. 

ATH Gátlistinn er í endurskoðun en stefnt er að því að ný útgáfa verði birt í febrúar 2022.

Ef stefnt er að silfur- eða gullmerki þarf að skila inn grænu bókhaldi fyrirtækisins hvað varðar mælingar, skráningu og vöktun á orkunotkun og úrgangi.

Gátlisti "Á leið til sjálfbærrar ferðaþjónustu"

Gátlisti " Á leið til sjálfbærrar ferðaþjónustu Excel format.

Athugið að ekki er hægt að sækja eingöngu um umhverfisvottun Vakans.

 

Hjálpargögn

Gagnlegir tenglar og leiðbeiningar

Á síðunni vinn.is má nálgast leiðbeiningar um vistvæn innkaup, þó síðan sé miðuð við opinberan rekstur er þar talsvert af efni sem nýtist í rekstri fyrirtækja.

Fylgigögn

Hér að neðan má finna excel skjal sem hægt er að nýta fyrir grænt bókhald.  Í skjalinu eru síður (flipar) fyrir mælingar á notkun á heitu vatni, rafmagnsnotkun, mælingar á sorpmagni og eldsneytisnotkun ökutækja. Bent er á að þetta verkfæri er fyrst og fremst hugsað fyrir minni fyrirtæki. Stærri fyrirtækjum er bent á að kynna sér aðrar lausnir en til eru fyrirtæki sem bjóða upp á ýmsar hugbúnaðalausnir fyrir umhverfisbókhald til dæmis Klappir.

Til að umhverfisbókhaldið teljist marktækt er mikilvægt að fylla  vandlega út í alla viðeigandi reiti og gefa skýringar á frávikum ef einhver eru. Ekki telst marktækt ef einungis eru gefnar upp heildartölur fyrir notkun.

Vöktun á notkun á heitu vatni, rafmagnsnotkun, úrgangi og eldsneytisnotkun (xls)

Fyrir loftslagsmál, mælingar og markmið má benda á Loftslagsmæli Festu reiknivél sem reiknar út kolefnisspor og er sérstaklega hugsuð fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru að taka sín fyrstu skref í loftlagsaðgerðum og mælingum.