Öryggi og ábyrgð

Þegar veita á gæðaþjónustu er lykilatriði að setja öryggismálin ávallt í öndvegi. Í Vakanum er lögð mikil áhersla á öryggismál og fyrirtæki sem sækja um í Vakann þurfa að skila vönduðum öryggisáætlunum fyrir alla þjónustu/ferðir sem boðið er upp á. Slík gögn eru staðfesting á því að farið hafi verið vandlega yfir öryggismálin.

Hér má finna ítarlegar leiðbeiningar um gerð öryggisáætlana.

Ennfremur eru í boði ýmis hjálpargögn sem nýta má í vinnu við gerð öryggisætlana t.d. eyðublöð fyrir áhættumat, og atvikaskýrslu og ýmis dæmi. Sjá hér fyrir ferðaþjónustu aðra en gistingu og hér fyrir gistihlutann.

Öryggisáætlun samanstendur af fjórum þáttum: Áhættumati, skráðum verklagsreglum, viðbragðsáætlun og atvikaskýrslu.

 

Menntun og þjálfun starfsmanna/leiðsögumanna er lykilatriði þegar kemur að öryggismálum. Í Vakanum eru gerðar miklar kröfur á því sviði, ekki síst þegar um ræðir áhættumeiri afþreyingu   Sjá nánar í sértækum gæðaviðmiðum fyrir afþreyingu.

Flokkar ferðaþjónustu í Vakanum

Þó farið sé fram á öryggisáætlanir hjá öllum fyrirtækjum í Vakanum er eðli málsins samkvæmt rétt að gera meiri kröfur til fyrirtækja sem bjóða upp á þjónustu (afþreyingu) sem felur í sér meiri áhættu fyrir viðskiptavini. Vakinn flokkar ferðaþjónustu í þrjá áhættuflokka sem gefa til kynna hversu umfangsmikilla öryggisáætlana/ráðstafana er krafist fyrir hverja vöru/þjónustu:

Flokkur

 Skýring

 Dæmi

I

 Hætta í daglegu lífi sem við gerum  ráð fyrir og umberum.

 Safnaferðir, gönguferðir í þéttbýli.

II

 Hættur geta skapast vegna reynsluleysis þátttakenda t.d. við meðhöndlun faratækja eða við framandi aðstæður. Slysahætta er til staðar.

 Hestaferðir, gönguferðir í dreifbýli.

III

 Þátttakandi er settur í þannig aðstæður að hætta er á heilsutjóni ef áhættu er ekki stýrt af þeim sem veitir þjónustuna.

 Köfun, flúðasiglingar, jöklaferðir,    hellaskoðun.

 

Sjá nánari upplýsingar um flokkunina hér (bls. 3-4).

Áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað

Samkvæmt vinnuverndarlögum nr. 46/1980 ber öllum fyrirtækjum að gera áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað.  Þar ber fyrst að telja áhættumat en á vefsíðu Vinnueftirlitsins kemur fram að eftirfarandi þættir skulu skoðaðir:

  • Efni og notkun hættulegra efna á vinnustað
  • Félagslegir og andlegir vinnuverndarþættir (samskipti, upplýsingaflæði, tímaþröng, einelti o.s.frv.)
  • Álag á hreyfi- og stoðkerfi
  • Umhverfisþættir (hávaði, lýsing og birtuskilyrði, hiti, kuldi, titringur, dragsúgur, smitleiðir o.fl.)
  • Vélar og tæki

Á vef Vinnueftirlitsins má finna ýmis hjálpar- og fræðslugögn á þessu sviði, sjá hér. Sérstaklega er bent á vinnuumhverfisvísa, áhættumat lítilla fyrirtækja og OiRA rafrænt verkfæri fyrir gerð áhættumats, verkfærið er til fyrir veitingahús og mötuneyti og skrifstofur, fleiri verkfæri eru í þróun.

Heilbrigt félagslegt umhverfi er mikilvægur hluti öruggs vinnuumhverfis. Vinnueftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi rit um forvarnir gegn og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Hér má nálgast leiðbeinandi rit ætluð stjórnendum og starfsfólki.

Alvarleg slys á starfsmönnum (frá vinnu í einn dag auk slysadagsins) ber að tilkynna Vinnueftirlitinu innan viku frá slysinu sbr. lög nr. 46/1980

Eyðublað: Tilkynning um vinnuslys