Gæðaviðmið fyrir gistingu

 • Mikilvægt er að kynna sér gæðaviðmiðin vandlega áður en sótt er um þátttöku í Vakanum.
 • Samkvæmt nýju fyrirkomulagi sem tók gildi í byrjun árs 2019 þarf að uppfylla öll almenn gæðaviðmið ásamt  gæðaviðmiðum sem eiga við hvern gistiflokk.
 • Viðmiðin  eru sett fram í formi gátlista sem þátttakendur fylla sjálfir út. 
 • Gæðaviðmið fyrir hótel byggja á viðmiðum Hotelstars en gæðaviðmið fyrir aðra flokka gistingar byggja á Qualmark gæðakerfinu.

Almenn gæðaviðmið - nýtt 2019

Almenn gæðaviðmið þarf að uppfylla 100%. Viðmiðin skiptast í eftirfarandi kafla:

 1. Upplýsingagjöf og aðstaða
 2. Stjórnun og mannauðsmál
 3. Öryggi og ábyrgð
 4. Umhverfismál

Öll fyrirtæki verða einnig að samþykkja að starfa samkvæmt siðareglum Vakans.

Opna almenn gæðaviðmið 

Uppfærð útgáfa af gæðaviðmiðunum: 

Gæðaviðmið fyrir hverja tegund gistingar taka m.a. til eftirfarandi þátta:
 
 • Aðkomu og nánasta umhverfis
 • Öryggis
 • Hreinlætis
 • Þjónustu við gesti
 • Aðstöðu og búnaðar

Kaflaheiti í viðmiðunum geta verið  mismunandi milli tegunda gistingar, en viðmiðin byggja þó öll á sama grunni.

Ath. Ef gististaður býður afþreyingu auk gistingar þarf auk gistiviðmiða að fara í gegnum sértæk gæðaviðmið fyrir þá afþreyingu/þjónustu sem í boði er á staðnum.

Dæmi: Ferðaþjónustan Hóll rekur gistiheimili ásamt því að skipuleggja hestaferðir. Við úttekt á Hóli þarf auk gæðaviðmiða fyrir gistiheimili að fara í gegnum sértæk gæðaviðmið fyrir hestaferðir.