Gæðaviðmið fyrir gistingu

 • Mikilvægt er að kynna sér gæðaviðmiðin vandlega áður en sótt er um vottun.
 • Uppfylla þarf almenn gæðaviðmið ásamt  gæðaviðmiðum fyrir hverja tegund gistingar.
 • Viðmið fyrir hverja tegund gistingar eru sett fram í formi gátlista sem umsækjendur fylla sjálfir út. 
 • Gæðaviðmið fyrir hótel byggja á viðmiðum frá evrópska Hotelstars kerfinu en gæðaviðmið fyrir aðra flokka gistingar byggja á Qualmark gæðakerfinu.

Almenn gæðaviðmið 

Almenn gæðaviðmið þarf að uppfylla 100%. Viðmiðin skiptast í eftirfarandi kafla:

 1. Upplýsingagjöf 
 2. Stjórnun og mannauðsmál
 3. Öryggi og hreinlæti
 4. Umhverfismál

Gæðaviðmið fyrir mismunandi tegundir gistingar: 

Gæðaviðmið fyrir hverja tegund gistingar taka m.a. til eftirfarandi þátta:
 
 • Aðkomu og nánasta umhverfis
 • Öryggis
 • Hreinlætis
 • Þjónustu við gesti
 • Aðstöðu og búnaðar

Kaflaheiti í viðmiðunum geta verið  mismunandi milli tegunda gistingar, en viðmiðin byggja þó öll á sama grunni.

Sé óskað eftir vottun fyrir veitingastað gististaðarins þarf að uppfylla sértæk gæðaviðmið fyrir veitingastaði.

Opna gæðaviðmið fyrir veitingastaði 

Öll fyrirtæki verða einnig að samþykkja að starfa samkvæmt siðareglum Vakans. 

Ath. Ef gististaður býður afþreyingu auk gistingar þarf einnig að uppfylla viðeigandi sértæk viðmið fyrir afþreyinguna. 

Dæmi: Ferðaþjónustan Hóll rekur gistiheimili ásamt því að skipuleggja hestaferðir. Við úttekt á Hóli þarf auk almennra gæðaviðmiða að uppfylla gæðavið fyrir gistiheimili og sértæk gæðaviðmið fyrir hestaferðir.