Siðareglur

 

    Öll fyrirtæki í Vakanum skulu samþykkja og fylgja siðareglum Vakans.


 
 1. Fyrirtækið veitir viðskiptavinum sínum kurteislega og áreiðanlega þjónustu.
   
 2. Fyrirtækið virðir og viðheldur  trúnaði og þagmælsku gagnvart viðskiptavinum.
   
 3. Fyrirtækið hefur að leiðarljósi fagmennsku, heiðarleika og sanngirni í öllum samskiptum  og viðskiptum.
   
 4. Fyrirtækið sýnir starfsfólki og viðskiptavinum sömu virðingu og tillitssemi óháð t.d. kyni, uppruna, menningu, kynhneigð, trú, aldri, þjóðfélagsstöðu og líkamlegu atgervi.
   
 5. Fyrirtækið tryggir að allar upplýsingar til viðskiptavina séu réttar og að auglýsingar þess gefi sanna og trúverðuga mynd af þjónustu  og aðstöðu.
   
 6. Fyrirtækið verðleggur vörur og þjónustu með skýrum hætti í samræmi við gildandi lög.
   
 7. Fyrirtækið leitast við að svara öllum fyrirspurnum og óskum  á faglegan og skilvirkan hátt.
   
 8. Fyrirtækið tryggir sanngjörn og skjót viðbrögð við kvörtunum.
   
 9. Fyrirtækið hefur í heiðri öll lög og reglur varðandi reksturinn og fylgir þeim eftir.
   
 10. Fyrirtækið tryggir að faglega sé staðið að bókhaldi og reikningsskilum.
   
 11. Fyrirtækið uppfyllir allar skyldur við starfsmenn með því að fara að lögum og gildandi kjarasamningum.
   
 12. Fyrirtækið sér til þess að starfsfólk fái viðeigandi þjálfun og fræðslu og að vinnuskilyrði séu við hæfi.
   
 13. Fyrirtækið tryggir öryggi starfsmanna og viðskiptavina með faglegum starfsháttum, góðri aðstöðu og viðurkenndum búnaði.
   
 14. Fyrirtækið sýnir í verki ábyrgð gagnvart íslenskri náttúru, umhverfi og samfélagi.
   
 15. Fyrirtækið hefur í heiðri hagsmuni og orðstír Íslands sem hágæða dvalarstaðar, þar sem fagmennska, gestrisni, góð þjónusta og sjálfbærni eru í fyrirrúmi.