Umsóknar- og úttektarferli

 • Fyrirtæki senda inn umsókn á vefsíðu Vakans. 
 • Starfsmenn Vakans veita upplýsingar og leiðbeina í umsóknarferlinu.
 • Fjórar vottunar-/skoðunarstofur eru í samstarfi við Ferðamálastofu og bjóða upp á úttektir skv. viðmiðum Vakans.
 • Umsækjendur þurfa að velja og setja sig í samband við eina vottunar-/skoðunarstofu (einnig nefnt úttektarfyrirtæki) og fylgja síðan umsóknarferlinu sem lýst er hér að neðan í töluliðum 1-5.  
 • Um leið og Vakanum hefur borist staðfesting frá vottunar-/skoðunarstofu um að vottunarskírteini hafi verið útgefið er nafn viðkomandi fyrirtækis birt á listanum yfir vottuð fyrirtæki hér á heimasíðu Vakans.
 • Nánari upplýsingar um verð og leiðbeiningar um fyrirkomulag úttekta er að finna hjá hverju og einu úttektarfyrirtæki en lýsingu á umsóknarferli má sjá neðar á síðunni.

Umsækjandi gerir samning við úttektarfyrirtæki og er miðað við þriggja ára ferli. Samningur er uppsegjanlegur skv. skilmálum úttektarfyrirtækis. Í samningi felst vottun og viðhaldsúttektir á tímabilinu. 

Vottunar-/skoðunarstofur sem eru samstarfsaðilar Ferðamálastofu:

  Úttektarferlið:

 1.           Umsækjandi fyllir sjálfur út almenn gæðaviðmið samkvæmt leiðbeiningum frá úttektarfyrirtæki og sendir þau gögn sem beðið er um.
 2.           Úttektaraðili skoðar og metur innsend gögn ásamt skoðun á vefsíðu fyrirtækisins.
 3.      .    Ef úttektaraðili metur vefsíðu og gögn sem vel unnin og fullnægjandi er vettvangsheimsókn næsta skref.
 4.           Í vettvangsheimsókn kemur úttektaraðili til fyrirtækisins og fer yfir valin atriði úr almennum gæðaviðmiðum og sértækum gæðaviðmiðum. Úttektaraðili staðfestir að fyrirtækið uppfylli viðeigandi viðmið og að unnið sé samræmi við það sem fram kom í innsendum gögnum og upplýsingum.  
 5.           Fyrirtæki sem skilað hafa fullnægjandi gögnum og upplýsingum og staðist vettvangsúttekt fá í kjölfarið vottun Vakans.
 6.      Viðhaldsúttektir fara fram á öðru og þriðja ári. Slík úttekt getur verið undirbúin eða óundirbúin heimsókn, eða að óskað er eftir uppfærðum gögnum frá fyrirtækinu.

Dæmi um gögn sem senda þarf til úttektarfyrirtækis eru t.a.m.:

 • Öryggisáætlanir. 
 • Nafnalisti leiðsögumanna og annarra starfsmanna (ef við á) þar sem fram kemur yfirlit yfir menntun og reynslu.
 • Gæðahandbók.
 • Útfyllt sértæk gæðaviðmið.
 • Útfylltan gátlista "Á leið til sjálfbærrar ferðaþjónustu".
 • O.fl.

Vakin er athygli á því að forsvarsmenn fyrirtækja bera ábyrgð á gerð og innihaldi þeirra gagna sem lögð eru fram, þar með talið öryggisáætlana, og að þeim sé fylgt eftir í starfseminni.  

 Ný fyrirtæki sem vottuð eru samkvæmt viðmiðum Vakans fá eftirfarandi

 • Rafrænt vottunarskírteini/viðurkenningarskjal.
 • Merki Vakans á rafrænu formi til að setja á heimasíðu og í prentað efni.

Að auki er hægt að fá :

 • Útiskilti með merki Vakans.
 • Umhverfisskilti (brons, silfur, gull).
 • Fána með merki Vakans.
 • Límmiða með merki Vakans t.d. til að setja í bíla.

Verðlisti:

 • Skilti kr. 4500.- stk
 • Fáni  kr. 3.500.- stk
 • Límmiði 10x10 cm kr. 500.- stk