Gæðaviðurkenning fyrir gistingu

Hægt er að sækja um gæðavottun Vakans fyrir sex tegundir gistingar sem skiptist þannig að stjörnuflokkun er fyrir hótel en aðrir gistiflokkar fá gæðavottun fyrir gististaðinn. Sbr. gæðavottað gistiheimili, gæðavottað hostel, gæðavottað tjaldsvæði o.s.frv.

Gistiflokkarnir eru eftirtaldir:

  • Merki fyrir fjögurra stjörnu hótelHótel
  • Gistiheimili 
  • Heimagisting
  • Hostel
  • Orlofshús-íbúðir
  • Tjaldsvæði 

  Markmið Vakans er að auka fagmennsku og efla gæði, öryggi og umhverfisvitund í íslenskri ferðaþjónustu 


Gæðamál eru einn af hornsteinum blómstrandi ferðaþjónustu og með aukinni samkeppni verða kröfurnar sífellt meiri. Vakinn er gott tæki fyrir aðila í ferðaþjónustu til að líta heildstætt á málin með það að markmiði að gera enn betur hvort sem um er að ræða þjónustu við gesti eða innri starfsemi fyrirtækisins 
 

Opinber stjörnugjöf fyrir hótel og gistiheimili hefur verið við lýði hér á landi frá árinu 2000 og flokkun tjaldsvæða var tekin upp skömmu síðar.

Stjörnuflokkun Vakans tók við af fyrri flokkun með nýjum og endurbættum gæðaviðmiðum, árið 2013. Jafnframt var bætt við nýjum viðmiðum fyrir aðrar tegundir gistingar sem ekki voru í eldra flokkunarkerfi, með það að markmiði að fleiri aðilar gætu sótt um að vera þátttakendur í Vakanum.  Þannig er stuðlað að meiri fjölbreytni og auknum gæðum í íslenskri ferðaþjónustu og kalli markaðarins um meiri fagmennsku svarað.

Vert er að taka fram að gæðaviðmið fyrir allar tegundir gistingar byggja á svipuðum grunni og taka mið af sömu þáttum.


  Stjörnuflokkun auðveldar ferðamönnum val á gististað 


Stjörnuflokkun fyrir hótel 

Um allan heim eru gestir vanir að hafa stjörnugjöf til viðmiðunar þegar þeir velja sér gististað.  Þó flokkunin sé ekki alfarið samræmd milli landa hefur stjörnugjöf alþjóðlega skírskotun og auðveldar fólki að velja sér gistingu í þeim gæðaflokki sem það kýs. Slíkt kemur sér vel fyrir bæði gesti og gististaði. Þar fyrir utan sýnir reynslan að stjörnugjöf, þar sem um ræðir úttekt óháðs þriðja aðila, hefur í mörgum tilfellum reynst mikilvægt hjálpartæki fyrir gististaði sem vilja bæta þjónustu sína. Þannig getur stjörnuflokkun stuðlað að vaxandi gæðum íslenskra hótela til lengri tíma auk þess sem hún ætti að styrkja stöðu áfangastaðarins Íslands á alþjóðlegum markaði.