Stjörnuflokkun gististaða

Merki fyrir fjögurra stjörnu hótelHostel 5 StjörnurOrlofshús 4 StjörnurTjaldsvæði 3 Stjörnur Gistiheimili 3 Stjörnur Heimagisting 2 StjörnurStjörnuflokkun Vakans er fyrir eftirfarandi tegundir gistingar:

  • Hótel 
  • Gistiheimili 
  • Heimagisting
  • Hostel
  • Orlofshús-íbúðir
  • Tjaldsvæði 
 

Eins og aðrir hlutar Vakans byggir stjörnuflokkun gististaða á hinu nýsjálenska gæðakerfi Qualmark. Gæðaviðmið fyrir hótel eru þó undanskilin, því þau byggja  á viðmiðum Hotelstars Union -  hotelstars.eu. en alls starfa 15 lönd í Evrópu eftir þeim viðmiðum í dag.


  Markmið Vakans er að auka fagmennsku og efla gæði, öryggi og umhverfisvitund í íslenskri ferðaþjónustu 


 
Gæðamál eru einn af hornsteinum blómstrandi ferðaþjónustu og með aukinni samkeppni verða kröfurnar sífellt meiri. Vakinn er gott tæki fyrir aðila í ferðaþjónustu til að líta heildstætt á málin með það að markmiði að gera enn betur hvort sem um er að ræða þjónustu við gesti eða innri mál fyrirtækisins.  
 
Frá 1. janúar 2019 verða allir þáttttakendur í Vakanum að taka þáttt í umhverfishluta og uppfylla að lágmarki skilyrði fyrir brons viðurkenningu.

Opinber stjörnugjöf fyrir hótel og gistiheimili hefur verið við lýði hér á landi frá árinu 2000 og flokkun tjaldsvæða var tekin upp skömmu síðar.

Stjörnuflokkun Vakans tekur við af fyrri flokkun með nýjum og endurbættum gæðaviðmiðum, jafnframt er bætt við alveg nýjum viðmiðum fyrir tegundir gistingar sem ekki voru í eldra flokkunarkerfi. Þar með geta fleiri aðilar sótt um að vera þátttakendur í Vakanum sem stuðlar að fjölbreytni og auknum gæðum í íslenskri ferðaþjónustu og svarað kalli markaðarins um sífellt meiri gæði.

Vert er að taka fram að gæðaviðmið fyrir allar tegundir gistingar byggja á svipuðum grunni og taka mið af sömu þáttum. Fyrir hverja tegund gististaða er hægt að fá frá einni og upp í fimm stjörnur, eins og vel er þekkt, með "superior" möguleika fyrir hótel.


  Stjörnuflokkun auðveldar ferðamönnum val á gististað


 

Um allan heim eru gestir vanir að hafa stjörnugjöf til viðmiðunar þegar þeir velja sér gististað. Þó flokkunin sé ekki alfarið samræmd milli landa og mismunandi þættir geti legið til grundvallar hefur stjörnugjöf alþjóðlega skírskotun og auðveldar fólki að velja sér gistingu í þeim gæðaflokki sem það kýs. Slíkt kemur sér vel fyrir bæði gesti og gististaði. Þar fyrir utan sýnir reynslan að flokkun gististaða með stjörnugjöf, þar sem um ræðir úttekt óháðs þriðja aðila, hefur í mörgum tilfellum reynst mikilvægt hjálpartæki fyrir gististaði sem vilja bæta þjónustu sína. Þannig mun flokkunin stuðla að vaxandi gæðum íslenskra gististaða til lengri tíma auk þess sem hún ætti að styrkja stöðu áfangastaðarins Íslands á alþjóðlegum markaði.