Umhverfisflokkun VAKANS

Umhverfi

Líkt og gæðakerfi Vakans er umhverfiskerfið byggt á sambærilegu kerfi hjá Qualmark á Nýja Sjálandi. Yfirumsjón með aðlögun kerfisins að íslenskum aðstæðum hafði Stefán Gíslason hjá UMÍS ehf. - Environice.

Kannanir meðal ferðamanna hafa árum saman fært okkur heim sanninn um að meginaðdráttarafl Íslands er hin stórfenglega náttúra. Hún er gulleggið okkar sem við þurfum að varðveita og skila áfram ósködduðu til komandi kynslóða. Því er mikilvægt að tengja saman umhverfis- og gæðamál, líkt og gert er í Vakanum. Auk þess gera viðskiptavinir vaxandi kröfur til fyrirtækja um að þau sýni ábyrgð og leggi af mörkum til samfélags- og umhverfismála og beina viðskiptum sínum frekar til fyrirtækja sem standa sig vel í þessum efnum.

Eitt af markmiðum Vakans er að fá sem flesta ferðaþjónustuaðila til að taka þátt í umhverfisstarfi og hljóta viðurkenningu fyrir. Meðal annars þess vegna er ekki talað um að Vakinn votti fyrirtæki heldur er um flokkun eða viðurkenningu að ræða.  

Frá 1. janúar 2019 verða allir þáttttakendur í Vakanum að taka þáttt í umhverfishluta og uppfylla að lágmarki skilyrði fyrir brons viðurkenningu.

Brons-, silfur- eða gullmerki

Umhverfisflokkun Vakans er fyrirtækjum sem taka þátt í gæðakerfi Vakans að kostnaðarlausu. Með því að taka þátt fá fyrirtækin sérstaka viðurkenningu fyrir umhverfisstarf sem hægt er að nýta í markaðslegum tilgangi. Árangurstengdar viðurkenningar; brons-, silfur- og gullmerki gera fyrirtækjum kleift að tileinka sér ábyrga starfshætti á sviði umhverfis- og samfélagsmála í áföngum. Þannig má með tiltölulega auðveldum hætti byrja á að uppfylla þau umhverfisviðmið sem eiga við bronsmerki og stefna á silfur- eða gullmerki í næstu úttekt.


    Á leið til sjálfbærrar ferðaþjónustu?


 

Umhverfiskerfi Vakans fylgja ýmis hjálpargögn svo sem gátlistinn Á leið til sjálfbærrar ferðaþjónustu og ýmis vöktunarblöð sem eru þægileg og einföld í notkun og ætluð til að fylgjast með á notkun á heitu vatni, rafmagni og eldsneyti og magni úrgangs. 

Allir sem taka þátt í umhverfiskerfinu þurfa að skila gátlistanum "Á leið til sjálfbærrar ferðaþjónustu" útfylltum til Vakans, þau fyrirtæki sem stefna að silfur- eða gullmerki þurfa einnig að skila útfylltum vöktunarblöðum vegna úrgangs, rafmagns, heits vatns eða eldsneytis.

Þau fyrirtæki sem þegar eru með vottun samkvæmt Svaninum eða Umhverfismerki ESB fá gullmerki að því tilskildu að þau uppfylli umhverfisviðmið 300-1.2, 300-2.1 og 300-3.1.

Dæmi um áherslur í umhverfiskerfinu (sjá gátlista):

 • Stefnumótun og starfshættir
  Er búið að kynna sýn og stefnu fyrirtækisins fyrir starfsfólki?
   
 • Innkaup og auðlindir
  Er hugað að líftímakostnaði við innkaup og aðrar ákvarðanir?
   
 • Orka
  Er reglulegt eftirlit og viðhald á kæli- og hitakerfum?
   
 • Úrgangur
  Er pappír, plasti og málmum skilað til endurvinnslu? 
   
 • Náttúruvernd 
  Er stutt við uppgræðslu lands?
   
 • Samfélag 
  Á fulltrúi fyrirtækis sæti í nefnd eða stjórn samtaka í héraði?
   
 • Birgjar og markaður
  Er vitað hvar hráefni eru framleidd og hvernig staðið er að framleiðslunni? 
   
 • Upplýsingar til viðskiptavina
  Fá viðskiptavinir fræðslu um áherslur fyrirtækisins varðandi náttúruvernd?