Um Vakann

Vakinn er byggður á nýsjálensku gæðakerfi fyrir ferðaþjónustu sem kallast Qualmark. Mikil vinna hefur verið lögð í að staðfæra kerfið og laga að íslenskum aðstæðum, að því kom fjöldi aðila úr ferðaþjónustu auk sérfræðinga á ýmsum sviðum. 

Gæðaviðmið Vakans fyrir hótel eru þó unnin samkvæmt gæðaviðmiðum frá evrópska Hotelstars kerfinu sem leitt er af Hotrec samtökunum en viðmið fyrir aðra gistiflokka Vakans byggja á Qualmark.

Ferðamálastofa stýrir Vakanum en verkefnið var unnið í samvinnu við Samtök Ferðaþjónustunnar, Nýsköpunarmiðstöð og Ferðamálasamtök Íslands.

 

 

Markmið með Vakanum er að efla gæði, öryggi og umhverfisvitund í ferðaþjónustu á Íslandi með handleiðslu og stuðningi, ásamt því að byggja upp samfélagslega ábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja. Vakinn er verkfæri þátttakenda til að auka gæði og öryggi, veitir þeim leiðsögn og leggur til margvísleg hjálpargögn og gátlista sem má nýta til að bæta rekstur og starfshætti í fyrirtækinu.

Við höfum ekkert val

Engum eru þessi sannindi betur ljós en þeim sem í greininni starfa. Í tengslum við gerð Ferðamálaáætlunar 2011-2020 voru haldnir rýnifundir meðal ferðaþjónustuaðila þar sem var m.a spurt um gildi ferðaþjónustunnar, þau gildi sem nefnd voru hvað oftast eru; umhverfi, gæði, fagmennska, samvinna, heiðarleiki og hreinleiki. Með öðrum orðum

Gæði og umhverfismál er það sem skiptir sköpum fyrir íslenska ferðaþjónustu.


    Umhverfi, gæði, fagmennska, samvinna, heiðarleiki og hreinleiki eru gildi íslenskrar ferðaþjónustu


 

Starfsmenn Ferðamálastofu sem starfa við Vakann

Alda Þrastardóttir Áslaug Briem Elías Gíslason Snorri Valsson  
Alda Þrastardóttir
Verkefnastjóri
alda[hjá]ferdamalastofa.is    
Áslaug Briem 
Verkefnastjóri
aslaug[hjá]ferdamalastofa.is    
Elías Bj. Gíslason
Forstöðumaður
elias[hjá]ferdamalastofa.is     
Snorri Valsson
Sérfræðingur
snorri[hjá]ferdamalastofa.is      
 

Stýrihóp verkefnisins skipa

 • Elías Bj. Gíslason, fulltrúi Ferðamálastofu.
 • Helga Árnadóttir, fulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar.
 • Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir, fulltrúi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.
 • Berglind Viktorsdóttir, Hey Iceland, fulltrúi þátttakenda.
 • Einar Torfi Finnsson, Íslenskir Fjallaleiðsögumenn, fulltrúi þátttakenda.

 Fulltrúar starfsmanna Ferðamálastofu sem starfa við Vakann sitja fundi stýrihópsins.

Hlutverk stýrihópsins er að

 • Taka þátt í áframhaldandi þróun Vakans.
 • Fjalla um endurskoðun gæða- og umhverfisviðmiða og staðfesta breytingar.
 • Fjalla um og staðfesta ný gæðaviðmið.
 • Vera talsmenn Vakans.

Úrskurðarnefnd

Yfirumsjón með Vakanum er í höndum Ferðamálastofu sem hefur skipað
sérstaka úrskurðarnefnd til að fjalla um álitamál sem tengjast niðurstöðum úttekta
á vegum Vakanum.

Starfsvið úrskurðarnefndar er eftirfarandi:

 1. Leysa úr ágreiningsmálum sem tengjast úttektum.
 2. Veita undanþágur frá viðmiðum ef gild rök eru fyrir hendi.
 3. Leysa önnur álitamál sem upp kunna að koma.

Í úrskurðarnefndinni eiga sæti þrír fulltrúar:

 • Helena Þ. Karlsdóttir, fulltrúi Ferðamálastofu.
 • Sigríður Ingvarsdóttir, fulltrúi SAF.
 • Hildigunnur Hafsteinsdóttir, fulltrúi Neytendasamtakanna.

Starfsmaður úrskurðarnefndarinnar er Elías Bj. Gíslason.


Þakklæti fyrir aðstoð

Ferðamálastofa og stýrihópur Vakans vilja koma á framfæri þakklæti til þeirra fjölmörgu sem hafa komið að gerð gæðaviðmiðanna. Í þeirri vinnu hefur  komið vel í ljós hversu ábyrg og öflug mörg íslensk ferðaþjónustufyrirtæki eru og góðar fyrirmyndir sem þar eru í forsvari, hafið þökk fyrir.