Gæða- og umhverfisvottun fyrir ferðaþjónustu aðra en gistingu

Viðurkennd ferðaþjónusta

Markmið Vakans er að efla gæði, öryggi og umhverfisvitund í ferðaþjónustu ásamt því að byggja upp samfélagslega ábyrgð innan greinarinnar.

Almenn gæðaviðmið og sértæk gæðaviðmið

Gæðakerfið fyrir þann hluta Vakans sem snýr að allri þjónustu við ferðamenn annarri en gistingu,  byggir á tvennskonar viðmiðum:

  1. Almenn gæðaviðmið.
  2. Sértæk gæðaviðmið, fyrir mismunandi flokka ferðaþjónustu. Þau eru 30 talsins og má sem dæmi nefna viðmið fyrir gönguferðir í þéttbýli, hestaferðir, vélsleðaferðir, veitingahús o.fl. Sértækum viðmiðum verður fjölgað í takt við aukna fjölbreytni í þjónustu við ferðamenn.

Uppfylla þarf almenn gæðaviðmið og sértæk gæðaviðmið sem eiga við starfsemina.
 


  Gæði skipta sköpum fyrir orðspor íslenskrar ferðaþjónustu og gæða- og umhverfisvottun getur skapað fyrirtækjum samkeppnisforskot og sérstöðu meðal samkeppnisaðila.


 

Mikilvægi gæðamála í ferðaþjónustu

Árangur í ferðaþjónustu byggir meðal annars á öflugu markaðsstarfi en sú vinna er til lítils ef upplifun gestanna verður ekki í samræmi við væntingar. Með ferða- og samskiptasíðum (t.d. Trip Advisor, Facebook, Twitter o.fl.) hefur rödd neytandans fengið aukið vægi og gæðamál orðið enn mikilvægari. Þegar fólk tekur ákvarðanir um ferðalög horfir það í sífellt ríkara mæli til þess sem aðrir ferðalangar á undan þeim hafa upplifað. Hver var þeirra upplifun? Stóðst ferðin væntingar? Til að auka líkurnar á góðri upplifun gesta skiptir mestu að undirbúningur og skipulag sé vandað. Í þeirri vinnu eru gæðaviðmið Vakans gott verkfæri.

 


 

70% erlendra ferðamanna segja að viðurkennd gæðavottun hafi mjög eða frekar mikil áhrif á val á ferðaþjónustufyrirtæki. Tæplega 80% segja umhverfisvottun frekar eða mjög mikilvæga.

(Könnun Ferðamálastofu meðal erlendra ferðamanna á Íslandi 2018)