Vakinn

Vertu með í Vakanum!

VAKINN er sérhannaður fyrir íslenska ferðaþjónustu, en byggður á erlendri fyrirmynd. Þau fyrirtæki sem taka þátt njóta liðsinnis starfsfólks VAKANS við að taka út reksturinn á grundvelli ítarlegra gæðaviðmiða, fá staðfestingu á því sem vel er gert og tækifæri til að bæta það sem betur má fara.

 • Helsti ávinningur af því að taka þátt er:

 • Ráðgjöf og handleiðsla í umsóknarferli.

 • Markviss úttekt byggð á gæðaviðmiðum sem hafa verið samþykkt af sérfræðingum á hverju sviði.

 • Staðfesting á því að fyrirtækið sinni gæða- og umhverfismálum af fagmennsku og heiðarleika.

 • Markaðslegur ávinningur og samkeppnisforskot þegar fyrirtækið fær gæðastimpil VAKANS.

 • Betri rekstur og aukin fagmennska.

 • Auknar líkur á að uppfylla væntingar innlendra og erlendra gesta.

 • Munum að:

 • Náttúran og orðspor landsins eru það mikilvægasta sem við eigum.

 • Ferðamenn leita frekar til fyrirtækja sem sýna ábyrgð og leggja sitt af mörkum til umhverfismála.

 • Gæða- og öryggismál eru lykilþættir í framtíð íslenskrar ferðaþjónustu.

 • Íslensk náttúra er fjöregg íslenskrar ferðaþjónustu.

 • VAKINN er öflugt verkfæri fyrir aðila í ferðaþjónustu til að auka fagmennsku og efla gæði.

 • Merki VAKANS er gæðastimpill sem nýtist sem markaðstæki fyrir öll fyrirtæki sem taka þátt.

 • Samkeppnishæfni áfangastaða byggir á mörgum þáttum, svo sem ímynd, gæðum, öryggi og umhverfismálum. Frammistaða fyrirtækja sem taka á móti ferðamönnum hefur áhrif á orðspor Íslands sem ferðamannalands auk þess sem þjónustugæði auka líkur á ánægju viðskiptavina og geta verið leið til þess að skapa fyrirtækjum samkeppnisforskot og sérstöðu á meðal samkeppnisaðila.

 • Við höfum mikil tækifæri til að efla gæðamál innan íslenskrar ferðaþjónustu og ná enn betri árangri fyrir áfangastaðinn Ísland. Til þess er VAKINN, gæða-og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar, öflugt verkfæri sem vert er að kynna sér nánar.

 • Jón Gestur

  Með tilkomu VAKANS er komið fram verkfæri sem stuðlar að auknum gæðum og öryggi í ferðaþjónustu auk þess sem erlendum ferðamönnum gefst tækifæri til að velja viðurkennda ferðaþjónustuaðila út frá samhæfðu kerfi sem staðist hefur úttekt óháðs aðila.

  Jón Gestur Ólafsson

  Bílaleiga Akureyrar - Höldur 

 • Ég hef vakandi áhuga fyrir VAKANUM því að ég er þeirrar bjargföstu trúar að fyrirtæki í ferðaþjónustu sem hafa innleitt gæðastjórnun veiti betri og öruggari þjónustu en ella.  Það komi ferðamanninum til góða, fyrirtækinu, og á endanum bæði landi og þjóð. Allir vinna!  
  Lesa meira

  Jón Baldur

  Ísafold Travel

 • Eva María

  Við hjá Pink Iceland ákváðum að vera í VAKANUM því að við vildum vera virkir þátttakendur í uppbyggingu ferðaþjónustu landsins þar sem gæði, umhverfismál, þekking, heiðarleiki, öryggi og siðferði eru höfð að leiðarljósi. Við lítum á VAKANN sem markvisst stýritæki fyrir okkar innri rekstur sem endurspeglast út á við, til gesta okkar og samstarfsaðila.

  Eva María Thorarinsdottir Lange

 • María Gísladóttir

  Ég er þeirrar skoðunar að það sé hollt fyrir öll fyrirtæki að fara í svona heildstæða naflaskoðun á sínum rekstri og tel að enn einn ávinningurinn sé að maður er undirbúinn fyrir flestar eða allar óvæntar uppákomur sem geta átt sér stað í daglegum rekstri. Manni líður vel eftir úttekt af þessu tagi svona svolítið eins og eftir stórhreingerningu að vori með allt sitt á hreinu.

  María Gísladóttir

  Humarhöfnin

  Þátttökuferlið

  Vilt þú taka þátt í VAKANUM?

  • Þátttökuferlið er í nokkrum skýrum skrefum og best að vinna það með samfelldum hætti.
  • Mikilvægt er að undirbúa sig vel með því að fara vandlega yfir viðeigandi viðmið.
  • Starfsfólk VAKANS veitir ráðgjöf og handleiðslu í gegnum allt ferlið.

  Gæðaviðmið

  Þú skoðar gæðaviðmiðin

  Fyrir þá sem eru með gistingu:

  • Viðeigandi gistiviðmið


  Fyrir þá sem eru með ferðaþjónustu aðra en gistingu:

  • Almenn viðmið
  • Sértæk viðmið sem eiga við rekstur fyrirtækisins

  Umsókn

  Þú sendir inn umsókn

  Fyrirtæki geta sótt um þátttöku í VAKANUM hér á vefsvæðinu með því að fylla út umsóknareyðublað. Þegar umsóknargjaldið hefur verið greitt fær fyrirtækið staðfestingu frá starfsfólki VAKANS.

  Áður en úttekt getur farið fram þarf að senda eftirfarandi gögn til VAKANS:

  • Afrit af ársreikningi síðasta árs, ef veltan er undir 400 milljónum á ári
  • Afrit af öryggisáætlunum (fyrir ferðaþjónustu aðra en gistingu)


  Ath. Að vera með í umhverfiskerfinu og fá sérstaka viðurkenningu fyrir umhverfisstarf kostar ekkert aukalega fyrir þátttakendur í VAKANUM.

  Ýmis gögn

  Ýmis gögn

  Þú tekur til gögnin

  Til þess að leggja mat á hversu vel fyrirtæki uppfylla gæðaviðmiðin þarf að fara yfir ýmis gögn sem tengjast rekstrinum og þjónustunni sem fyrirtækið býður upp á. Dæmi um nauðsynleg gögn sem þurfa að vera fyrirliggjandi þegar fulltrúi VAKANS kemur í úttekt eru:

  • Opinber leyfi t.d. frá Ferðamálastofu, heilbrigðiseftirliti o.s.frv.
  • Skírteini um þjálfun í skyndihjálp
  • Afrit af ráðningarsamningi starfsmanns
  • Vinnustaðaskírteini
  • Öryggisleiðbeiningar til gesta
  • Upplýsingar um tryggingar o.fl.
  • Sjá nánar hér ferðaþjónustu aðra en gistingu.
  • Sjá nánar hér fyrir gistingu.

  Úttekt

  Við framkvæmum úttekt

  Í úttektinni sjálfri er farið yfir viðeigandi gæðaviðmið, fulltrúi fyrirtækisins segir frá því hvernig fyrirtækið uppfyllir viðmiðin og einnig þarf að sýna ákveðin gögn sem tiltekin eru í viðmiðunum.  Farið er yfir umhverfisviðmið ef fyrirtækið ætlar að taka þátt í umhverfiskerfinu. Þá mun fulltrúi VAKANS skoða aðstöðu og aðbúnað hjá fyrirtækinu.

  Í úttektinni gefst tækifæri til að fá ráð og leiðbeiningar.

  Flokkun

  Gæðaflokkun VAKANS

  Ferðaþjónusta önnur en gisting:

  Uppfylla þarf 70% af almennum viðmiðum og 100% af viðeigandi sértækum viðmiðum til þess að fá viðurkenningu VAKANS.

  Gisting:

  Allir gististaðir þurfa að uppfylla lágmarks viðmið (merkt L) sem telja þó til mismunandi stiga. Heildarfjöldi stiga í lokin segir svo til um það í hvaða stjörnuflokk viðkomandi gististaður raðast, sem getur verið allt frá einni stjörnu og upp í fimm stjörnur, með "superior" möguleika fyrir hótel.

  Ef fyrirtækið hefur ekki náð tilsettum lágmörkum, hafa forsvarsmenn þess þrjá mánuði til að bæta þau atriði sem ekki uppfylltu tiltekin viðmið. 

  Fleiri fréttir

  • Ferðamálastofa
  • Vakinn
  • Geirsgata 9
  • 101 Reykjavík
  • Sími:535-5500
  • Skiptiborð opið 8:30-15:30